Everything about i love you shayri in hindi

mare aena hare marrage karva 6…pan aene Mara uper visvas nath aavto ke aene aem six ke tu fasvi ne chhodi dai to…aane kon samjave or ji chhokra ye Tara sivay koi no vichar nath kari yo aene kem sath chhodi dav trouble khali aetlo six ke ….aene mara uper visvas kem layavo …Liye ek achi humsafar rakha hai …..koi apko dhundta hua har roz unk

read more